שחזור מידע הנדסי

פתרון זה נותן מענה ללקוחות בעלי מוצר אשר המידע לייצורו אבד או לוקה בחסר. הפתרון מונע תקלות רבות, עקיבות ויעילות נמוכה בייצור של המערכות האופייניות לפער מסוג זה. מקרים אלה נפוצים כאשר רוכשים מוצר פעיל או לחילופין בחברה רב לאומית, מוצר מועבר מאחת מחברות הבת והמידע הטכני לוקה בחסר, למשל: שרטוטים שאינם קיימים או חלקיים בלבד או שיש להגדיר דרישות דיוק ותהליכי ייצור מיוחדים.

מערך ההנדסה בצוק מערכות מיומן בשחזור מידע הנדסי ובנית תיק מוצר שלם. את התהליך מוביל מהנדס ייעודי, אשר מבצע סקירה מלאה של הנתונים הקיימים למוצר.

במהלך תהליך שחזור המידע מתבצעת השלמה של שרטוטים ומודלים לתהליכי הייצור, מוגדרים תהליכי הרכבה ומערך בדיקות למוצר.

כחלק מאימות איכות המידע, לאחר יישום ההתאמות הנדרשות, מתבצעות הרכבות ובדיקות מתאימות של המערכת. לאחר סיום תהליך אימות המידע והטמעתו בהרכבה, מקימים תיק מוצר מלא הכולל הוראות הרכבה, הוראות בחינה, הוראות בדיקה ותיק שרטוטים אשר נכתבים בחברה, על ידי כתב טכני מקצועי.

תיק המוצר השלם, מחזיר את השליטה לבעליו אשר מקבל את כל המידע ההנדסי והתפעולי של המערכת, ומאפשר ייצור שוטף בעקיבות גבוהה ואיכות מקסימלית.

שחזור מידע הנדסי
שחזור מידע הנדסי
קבל הצעת מחיר

שחזור מידע הנדסי