שחזור מידע הנדסי

פתרון זה נותן מענה ללקוחות בעלי מוצר אשר המידע לייצורו אבד או לוקה בחסר. מקרים אלה נפוצים כאשר לקוחות החברה רוכשים מוצר פעיל או לחילופין בחברה רב לאומית, מוצר מועבר מאחת מחברות הבת והמידע הטכני לוקה בחסר והשלמתו.
מערך ההנדסה בצוק מערכות מיומן בקבלת מוצר במידע חסר, למשל: שרטוטים שאינם קיימים או חלקיים בלבד או שיש להגדיר דרישות דיוק ותהליכי ייצור מיוחדים. בהתאם לדרישות הלקוח, יוקם עץ מוצר חדש ויושלם תיק ייצור בצורה מלאה.
לאחר ביצוע הרכבות ובדיקות מתאימות יוקם תיק ייצור מלא הכולל הוראות הרכבה, הוראות בחינה, הוראות בדיקה ותיק שרטוטים אשר ייכתבו בחברה על ידי כתב טכני מקצועי.

שחזור מידע הנדסי
שחזור מידע הנדסי
קבל הצעת מחיר

שחזור מידע הנדסי