קריירה

הצטרפו
לצוק מערכות

22.06.2020

מנהל/ת חומר

אחראי/ת לתכנון וניהול זרימת החומר משלב תחזית לקוח כולל הפקת דרישות רכש, אפיון והקמת עצי מוצר.