NPI – מעבר מפיתוח לייצור

מעבר מפיתוח לייצור NPI (New Product Introduction) הינו תהליך שמטרתו להביא את האב טיפוס למוצר סופי המתאים לייצור סדרתי. להשגת המטרה מתבצעת בצוק מערכות בחינה קפדנית של אב הטיפוס במטרה לייצב את התכן ההנדסי ולהגדיר את המידע הנדרש לטובת ייצור סדרתי. הבחינה כוללת: טכנולוגיות ייצור, ספקים מתאימים, תהליכי הרכבה, תהליכי בקרה וכו'.


לכל מוצר אחראי בחברה מנהל פרויקט שמנהל ומוביל את תהליך ה- NPI. בהתאם לדרישות ולצרכים שהוצגו על ידי הלקוח, מוגדרים לוחות זמנים מפורטים עם אבני דרך ייחודיות לטובת עמידה ביעדים שהוגדרו. לאורך כל תהליך ה- NPI מנהל הפרויקט נמצא בקשר ישיר מול הלקוח.


כחלק מתהליך ה-NPI נבנה בחברה תיק מוצר מלא שמטרתו, לשפר את הטמעת המוצר ולשמר את האיכות והידע לייצור המוצר. תיק המוצר כולל: הוראות הרכבה, הוראות בחינה, הוראות בדיקה ותיק שרטוטים. התיק נערך ונכתב על ידי כתב טכני מקצועי.

מעבר מפיתוח לייצור
קבל הצעת מחיר

NPI – מעבר מפיתוח לייצור